jogobella

12 tekstów – auto­rem jest jo­gobel­la.

i to cho­ler­ne uczu­cie bez­silności. na­wet łzy nie lecą.. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 4 listopada 2010, 19:16

Ktoś kiedyś po­wie­dział że nie wol­no żałować dob­rych chwil mi­mo że sie skończyły. Na­wet jeśli skończyły się w dość bru­tal­ny czy nagły sposób. Że trze­ba się cie­szyć tym, że ta rzecz była [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 listopada 2010, 00:57

poz­naj mne taką ja­ka jes­tem, a nie taką jaką mnie widzą in­ni.


de­dyko­wane jemu. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 2 listopada 2010, 17:03

- za­kochałam się.
- w 'mun­du­rowym' ?
- nie, w je­go oczach. [...] na niego przyj­dzie czas. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 października 2010, 16:25

Ale te­raz zos­tawmy to i chodźmy na spa­cer, bo świat ra­zem wygląda lepiej. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 maja 2010, 09:14

wys­tar­czył je­den sen aby wspom­nienia wróciły. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 9 maja 2010, 13:52

Po­jawiłeś się w moim życiu tak nag­le, bez up­rzedze­nia czy za­powie­dzi. I co, myślisz że rzucę dla Ciebie wszys­tko ?

masz racje... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 2 maja 2010, 09:48

Chcę tyl­ko po­gadać i po­wie­dzieć Ci co czuję. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 1 maja 2010, 10:19

chy­ba się zgu­biłam. po­daj mi rękę. poszu­kaj­my szczęścia razem. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 26 kwietnia 2010, 20:52

cza­sem le­piej zat­rzy­mać słowa na później, niż po­tem żalować.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 kwietnia 2010, 11:59
jogobella

.

Zeszyty
  • . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność